User login

ACTELE NECESARE

 

 

ACTELE NECESARE LA CONTRACTELE DE VÂNZARE-CUMPĂRARE, DONAŢIE, SAU ÎNTREŢINERE

 

* BULETIN / CARTE DE IDENTITATE

* EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

* LA VANZĂRILE  DE  TEREN EXTRAVILAN  AVIZUL FINAL

* CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALĂ DE LA PRIMĂRIE

* LA VANZĂRILE DE CONSTRUCTII  CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ

* ULTIMA FACTURĂ LA  ENERGIA ELECTRICA SI UTILITAT

* ADEVERINŢĂ DE LA ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI  CU DATORIE ZERO -(LA APARTAMENTE) –

* ACTELE DE DOBÂNDIRE A IMOBILULUI

 

 

AZ ADÁSVÉTELI, ELTARTÁSI VAGY AZ AJÁNDÉKOZÁSI SZERZÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES AKTÁK

 

-SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY

-TELEKKÖNYVI KIVONAT

-ADÓ IGAZOLVÁNY A POLGÁRMESTERI HIVATALTÓL (CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA)

-ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY AZ ÉPÜLETEKNEK (AZ ADÁSVÉTELI-BÉRLETI SZERZÖDÉSEKHEZ)

-AZ UTOLSÓ VILLANY SZÁMLA

-IGAZOLÁS A LAKÓSZÖVETSÉGTŐL (TÖMBHÁZ LAKÁSOKNÁL);

-AZ INGATLAN TULAJDONJOGÁT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK

-A KÜLTELKEK ADÁSVÉTELÉHEZ KIFŰGGESZTÉSI BIZONYLAT

 

 

ACTELE NECESARE PENTRU DEZBATEREA SUCCESORALA

 

1. CERTIFICAT DE DECES

2. ACTE DE STARE CIVILA A MOSTENITORILOR  : CERTIFICATE DE NASTERE, CASATORIE SAU DIVORT

3. ACTE DE IDENTITATE MOSTENITORI 

4. ACTE DE PROPRIETATE IMOBILE 

5. EXTRASE DE CONT BANCAR 

6. CERTIFICATE DE ACTIONAR 

7. TALON SI CARTE AUTO 

8. DOI MARTORI CARE SA-L FI CUNOSCUT PE DEFUNCT

9. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA DE LA PRIMARIE  

 

 

 

A HAGYATÉKHOZ SZÜKSÉGES AKTÁK

 

  1. HALOTTI BIZONYITVÁNY
  2.  SZÜLETÉSI BIZONYITVÁNY
  3.  HÁZASSÁGI BIZONYITVÁNY,
  4.  SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY
  5. TELEKKÖNYVI KIVONAT (CF), BIRTOK LAP 
  6. RÉSZVÉNY PAPIR, AUTÓ AKTÁK,
  7. BANKSZÁMLA KIVONAT, VÉGRENDELET.
  8. 2 TANÚ SZEMÉLYI IGAZOLVÁNNYAL
  9. VÉGRENDELET
  10. ADÓ IGAZOLVÁNY